PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING

 

Kleine-Oase Kleine-Oase, gevestigd aan Ondiep-Zuidzijde 6 te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

CONTACTGEGEVENS:

www.kleine-oase.palmedia.nl, Ondiep-Zuidzijde 6 , 3551 BW, Utrecht, +31652247971

Sonia Laan is de Functionaris Gegevensbescherming van Kleine-Oase, zij is te bereiken via info@kleine-oase.palmedia.nl

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Kleine-Oase verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens het intakegesprek, in correspondentie of telefonisch.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 

Kleine-Oase verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

 

Kleine-Oase verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Kleine-Oase verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

 

Kleine-Oase neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kleine-Oase) tussen zit.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Kleine-Oase bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Kleine-Oase verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Kleine-Oase gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kleine-Oase en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kleine-oase.palmedia.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Kleine-Oase wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

 

Kleine-Oase neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kleine-oase.palmedia.nl.

 

WAT WE VERZAMELEN EN OPSLAAN TIJDENS HET AFREKENPROCES IN ONZE WINKEL

 

Wanneer je onze onlinewinkel bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

 

– Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken

– Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen

– Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!

 

We gebruiken cookies ook om producten in je winkelmand op te slaan terwijl je door onze site bladert. Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens.

 

We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 

– Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling

– Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten

– Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen

– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting

– Om ons winkelaanbod te verbeteren

 

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld 10 jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres. Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

 

Wie van ons team heeft toegang:

 

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:

 

Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en

Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen.

 

Wat we delen met anderen

We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellings- en winkelservices aan te bieden, zoals:

 

Betalingen

We accepteren betalingen via PayPal, Stripe. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal, Stripe. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

 

Bekijk het Privacybeleid voor PayPal-services voor meer details: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

Bekijk het Privacybeleid van Stripe voor meer details: https://stripe.com/gb/privacy

×