Massagepraktijk Kleine-Oase hanteert de volgende Algemene Voorwaarden. Als u een afspraak voor een massage/ behandeling bij Massagepraktijk Kleine-Oase maakt, gaan wij ervan uit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 

 

 1. De massage/behandeling die u ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen.
  Bij twijfel over een aandoening of blessure of contra-indicatie kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts/therapeut/specialist hierin toestemt.

 

 1. Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen dan is het verstandig dit met uw behandelaar te overleggen of u gemasseerd mag worden.

 

 1. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan Kleine-Oase verstrekt, zodat de massage/ behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uitgevoerd kan voeren.

 

 1. Kleine-Oase kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.

 

 1. Kleine-Oase behoud zich het recht voor om cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen, alcohol of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.

 

 1. Kleine-Oase kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

 

 1. De diploma’s/ certificaten die behaald zijn, zijn voor u als cliënt beschikbaar om te zien.

 

 1. Ethiek en hygiëne is erg belangrijk bij Kleine-Oase en wordt ook van u verwacht.

 

 1. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
  De cliënt kan, daar tegenover, van Kleine-Oase verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn.

 

 1. Bij Kleine-Oase zijn de massages/ behandelingen enkel op afspraak.
  Een afspraak kan gemaakt worden per telefoon, whatsapp, e-mail of via de website.

 

 1. Gemaakte afspraken dienen uiterlijk één dag (24 uur) voor de behandeling te worden geannuleerd of gewijzigd. Binnen deze termijn is dit is kosteloos. Annuleert u te laat dan wordt er 50% van het oorspronkelijke bedrag in rekening gebracht. Annuleert u niet dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur.

 

 1. Annulering kan alleen mondeling/telefonisch, via email met ontvangstbevestiging van Kleine-Oase of via Treatwell.

 

 1. De betaling van particulieren vindt vooraf online, of direct na de behandeling plaats .
  Dit kan contant (liefst gepast i.v.m. beperkt wisselgeld), met pin of via creditcard.

 

 1. Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

 

 1. U kunt ook met een cadeaubon van Kleine-Oase of Treatwell betalen.
  Indien de betaling plaatsvindt via de cadeaubon is deze niet in te wisselen voor contant geld. Daarnaast is er ook geen teruggave mogelijk wanneer je minder dan de cadeaubonwaarde aan massages of andere diensten/producten afneemt.

 

 1. De cadeaubon van Kleine-Oaseis 1 jaar geldig na uitgifte datum.

 

 1. Kleine-Oase behoudt zich het recht ten alle tijden de tarieven te wijzigen.
  Bij afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

 

 1. Alle persoonlijke en medische gegevens die u voor of tijdens de massage/ behandeling aan Kleine-Oase verstrekt worden vertrouwelijk behandeld.
  Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

 

 1. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de behandelingen die Kleine-Oase aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

 

 1. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Kleine-Oase niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die aan jou gegeven is. Het privacy reglement is van toepassing. Zie website.

 

 

 

×